top of page

The Healing Process Group

Public·17 members

İnkubator qiymeti: Niyə Türkiyə istehsalı inkubatorlar seçməlisiniz?


İnkubator Qiyməti: Nəyə Diqqət Etmək Lazımdır?
İnkubatorlar bioloji tədqiqatlar üçün vacib avadanlıqlardır. Onlar hüceyrələr, toxumlar, mikroorqanizmlər və ya digər canlı maddələrin müəyyən şəraitdə inkişaf etməsinə imkan verirlər. İnkubatorların növü və funksiyası tədqiqatın məqsədinə və növünə görə dəyişir. İnkubatorların qiyməti isə onların dizaynı, xüsusiyyətləri, keyfiyyəti və istehsalçısına görə fərqlilik göstərir.
inkubator qiymeti


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2Fnk09wwLK43&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1Ew4TVoVM456W3-451t9lCBu məqalədə siz inkubatorların növü, xüsusiyyətləri və qiyməti haqqında 15 başlıq altında mühüm məlumatlar tapa bilersiniz. Habelə inkubator seçmək üçün nümunavi bir cədvəl vardır. Mündəricatda ismarıcınızı tapmaq üçün CTRL+F düyməsini istifadə edin.


İnkubator Növləri
İnkubatorlar dizaynına və tətbiqinə görə farklı növlü ola bilir. Aşağıda 5 Əsas inkubator növünü göstiririk:


Sabit Temperatur İnkubatorları
Bu inkubatorlar adi bakteriyaların kültivasiyası və ya hüceyrələrin qapalı mühitdə saxlanılması üçün uyğundur. Onlar yalnız istilik nizamlaya bilir və soyutma funksiyası yoxdur. Bu inkubatorlar su qabığı ilkin inkubatorları vә elektrik istilikli inkubatorlar olaraq iki növ olur.


Bioximik İnkubatorları
Bu inkubatorlar elektrik istilikli tel vә kompressor soyutması ilә tәchiz olunur. Belә onlar böyük temperatur diapazonuna uyğunlaşa bilir vә ilin hәr fәslindә sabit temperatur saxlaya bilir. Bu inkubatorlarda nemlik vә CO2 sәviyyәsi dә nizamlana bilir.


Karbon Dioksit İnkubatorları
Bu inkubatorlar hüceyrә kültivasiyası üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Onlar hüceyrәlәrin fizioloji pH sәviyyәsini saxlamaq üçün CO2 konsentrasiyasını idarә edirlәr. Habelә onlar temperaturu vә nemliyi dә ayarlaya bilirlәr.


Anaerob İnkubatorları
Bu inkubatorlar oksigenin olmadığı şәraitdә inkişaf edәn anaerob mikroorqanizmların kültivasiyası üçün lazımdır. Onlar anaerob şərait yaratmaq üçün qaz qarışımı (N2, H2, CO2) istifadə edirlər. Bu inkubatorlarda temperaturu və nemliyi də nizamlamaq olar.


Şok İnkubatorları
Bu inkubatorlar temperaturu və nemliyi dəyişdirmək üçün xüsusi olaraq dizayn edilmişdir. Onlar toxumların, hüceyrələrin və ya mikroorqanizmların stress reaksiyasını öyrənmək üçün istifadə olunur. Bu inkubatorlarda temperaturu və nemliyi qısa müddətdə yüksəltmək və ya azaltmaq mümkündür.


inkubator qiymetleri Azərbaycan


inkubator qiymetleri Türkiyə


inkubator qiymetleri Çin


inkubator qiymetleri Rusiya


inkubator qiymetleri Bakı


inkubator qiymetleri lalafo.az


inkubator qiymetleri ucuztap.az


inkubator qiymetleri tezbazar.az


inkubator qiymetleri pulsuz elanlar


inkubator qiymetleri kreditlə satış


inkubator qiymetleri taksitlə satış


inkubator qiymetleri faizsiz satış


inkubator qiymetleri zavod istehsalı


inkubator qiymetleri fabrik istehsalı


inkubator qiymetleri tam avtomatik


inkubator qiymetleri bütün növ quşlaq üçün


inkubator qiymetleri zəmanət ilə satış


inkubator qiymetleri sərfəli qiymətə


inkubator qiymetleri təzə və istifadə olunmuş


inkubator qiymetleri 100 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 300 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 500 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 1000 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 1056 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 1100 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 2000 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 2800 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri 5000 yumurta tutumlu


inkubator qiymetleri toyuq yumurtası üçün


inkubator qiymetleri qaz yumurtası üçün


inkubator qiymetleri ördək yumurtası üçün


inkubator qiymetleri bildircin yumurtası üçün


inkubator qiymetleri hindusqa yumurtası üçün


inkubator qiymeti və ferma avadanlıqları satışı


inkubator qiymeti və drabilka satışı


inkubator qiymeti və generator satışı


inkubator qiymeti və yem qabı satışı


inkubator qiymeti və su qabı satışı


inkubator qiymeti və nəmişlik yaradan aparat satışı


inkubator qiymeti və termometr satışı


inkubator qiymeti və termostat satışı


inkubator qiymeti və qızdırıcı fen satışı


inkubator qiymeti və qızdırıcı kumtel satışı


inkubator qiymeti və lehim aparatı satışı


inkubator qiymeti və dispenser satışı


inkubator qiymeti və salafan yapışdıran aparat satışı


inkubator qiymeti və nəmləndirici satışı


inkubator qiymeti və kisə tikən aparat satışı


inkubator satisi Bakida elanlar


İnkubator Xüsusiyyətləri
İnkubator seçmək üçün onun xüsusiyyətlərinə diqqət etmək lazımdır. Aşağıda 5 Əsas inkubator xüsusiyyətini göstiririk:


Temperatur Nizamlama
Bu xüsusiyyət inkubatorların ən vacib funksiyasıdır. İnkubatorların temperaturunu daxili sensorlar və istilik elementləri ilə nizamlamaq olar. Temperatur nizamlama dövrü, temperatur diapazonu, temperatur tənzimlәmә dәqiqliyi vә temperatur homogenliyi kimi parametrlәr inkubatorun keyfiyyәtini tәyin edir.


Nemlik Nizamlama
Bu xüsusiyyәt hüceyrәlәrin vә mikroorqanizmların inkişafı üçün vacibdir. Nemlik nizamlama su qabları, buxarlaşdırıcılar, nemlik sensorları vә nemlik elementlәri ilә tәmin oluna bilir. Nemlik nizamlama dövrü, nemlik diapazonu, nemlik tәnzimlәmә dәqiqliyi vә nemlik homogenliyi kimi parametrlәr inkubatorun keyfiyyәtini tәyin edir.


CO2 Nizamlama
Bu xüsusiyyәt hüceyrә kültivasiyası üçün vacibdir. CO2 nizamlama CO2 qaz balonları, CO2 sensorları, CO2 valfleri vә CO2 elementlәri ilә tәmin oluna bilir. CO2 nizamlama dövrü, CO2 diapazonu, CO2 tәnzimlәmә dәqiqliyi vә CO2 homogenliyi kimi parametrlәr inkubatorun keyfiyyәtini tәyin edir.


Hava Sirkulyasiyası
Bu xüsusiyyet inkubatorun içindƏki temperaturun, nemliyin vƏ CO2-nin bƏrabƏr yayılmasına kömƏk edir. Hava sirkulyasiyası ventilyatorlar, filtrlƏr, kanallar vƏ damperlƏr ilƏ tƏmin oluna bilir. Hava sirkulyasiyasının sürƏti, yönü, sƏthi vƏ filtrasiyası kimi parametrlƏr inkub atorun keyfiyyәtini tәyin edir.


İnfeksiya Kontrolu
Bu xüsusiyyәt inkubatorun içindƏki canlı maddәlәrin infeksiyadan qorunmasına kömәk edir. İnfeksiya kontrolu UV işıqları, ozon jeneratorları, hava vә su sterilizatorları, antibakterial vә antifungal maddәlәr ilә tәmin oluna bilir. İnfeksiya kontrolunun müddәti, effektivliyi, tәsiri vә təhlükəsizliyi kimi parametrlәr inkubatorun keyfiyyәtini tәyin edir.


İnkubator Qiyməti
İnkubatorların qiyməti onların növü, xüsusiyyətləri, keyfiyyəti vә istehsalçısına görə fərqlilik göstərir. Aşağıda 5 Nümunavi inkubator qiymətini göstiririk:İnkubator Növü


Xüsusiyyətləri


Qiyməti (USD)


Sabit Temperatur İnkubatorları


Temperatur diapazonu: 5-65C


Temperatur tənzimləmə dəqiqliyi: 0.1C


Hacmi: 50-500 L


300-3000


Bioximik İnkubatorları


Temperatur diapazonu: -10-80C


Temperatur tənzimləmə dəqiqliyi: 0.1C


Nemlik diapazonu: 10-95%


Nemlik tənzimlәmә dәqiqliyi: 3%


CO2 diapazonu: 0-20%


CO2 tənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1%


Hacmi: 50-500 L


1000-10000


Karbon Dioksit İnkubatorları


Temperatur diapazonu: 5-60C


Temperatur tənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1C


Nemlik diapazonu: 80-95%


Nemlik tənzimlәmә dәqiqliyi: 3%


CO2 diapazonu: 0-20%


CO2 tənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1%


Hacmi: 50-200 L


2000-20000


Anaerob İnkubatorları


Temperatur diapazonu: 5-60C


Temperatur tənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1C


Nemlik diapazonu: 80-95%


Nemlik tənzimlәmә dәqiqliyi: 3%


Qaz qarışımı: N2, H2, CO2


Qaz qarışımı nisbƏti: 85%, 10%, 5%


Hacmi: 50-200 L


3000-30000Şok İnkubatorlarıTemperatur diapazonu: -10-80CTemperatur tənzimlƏmƏ dƏ qiqliyi: 0.1C


Nemlik diapazonu: 10-95%


Nemlik tənzimlәmә dәqiqliyi: 3%


Temperatur vә nemlik dәyişmә sürәti: 5C/dəq, 10%/dəq


Hacmi: 50-500 L


4000-40000


İnkubator Seçmək Üçün Cədvəl
İnkubator seçmək üçün aşağıdakı cədvəli istifadə edə bilersiniz. Cədvəldə inkubator növü, xüsusiyyətləri və qiyməti ilə yanaşı, sizin tədqiqatınızın məqsədi, növü və şəraiti də göstərilir. Sizin üçün Ən uyğun inkubator növünü seçmәk üçün cәdvәldәki parametrlәri müqayisә edin.İnkubator Növü


Xüsusiyyətləri


Qiyməti (USD)


TƏdqiqat MƏqsƏdi


TƏdqiqat Növü


TƏdqiqat ŞƏraiti


Sabit Temperatur İnkubatorları


Temperatur diapazonu: 5-65C


Temperatur tənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1C


Hacmi: 50-500 L


300-3000


Bakteriyaların kültivasiyasıHüceyrƏlƏrin saxlanılması


Adi bakteriyalarHüceyrƏ külturları


Sabit temperaturOksigenli mühit


Bioximik İnkubatorları


Temperatur diapazonu: -10-80C


Temperatur tənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1C


Nemlik diapazonu: 10-95%


Nemlik tәnzimlәmә dәqiqliyi: 3%


CO2 diapazonu: 0-20%


CO2 tәnzimlәmә dәqiqliyi: 0.1%


Hacmi: 50-500 L


1000-10000HüceyrƏlƏrin kültivasiyasıMikroorqanizmların kültivasiyasıHüceyrƏ külturlarıMikroorqanizmlarDƏyişkƏn temperaturNemli mühitCO2-li mühitKarbon Dioksit İnkubatorlarıTemperatur diapazonu: 5-60CTemperatur t Ənzimlәmә dәqiqliyi: 0.1C


Nemlik diapazonu: 80-95%


Nemlik tәnz


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Faith Agugu
  Faith Agugu
 • faysal
  faysal
 • Allison Atcher
  Allison Atcher
 • Jeffrey Stokes
  Jeffrey Stokes
 • gamesports247 247
  gamesports247 247
bottom of page